196/2022 Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

196/2022 Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

196