198/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς, για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

198/2022 Έγκριση πρακτικού Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς, για τον διαγωνισμό προμήθειας φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2022

198