199/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο:« Έξοδα Πολιτιστικών » για τη διενέργεια δαπανών για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα 2022 “ΜΠΟΤΙΑ” σε συνεργασία με το Σύλλογο εμποροεπαγγελματιών Πρέβεζας

199/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε 02.15.6471 με τίτλο:« Έξοδα Πολιτιστικών » για τη διενέργεια δαπανών για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πάσχα 2022 “ΜΠΟΤΙΑ” σε συνεργασία με το Σύλλογο εμποροεπαγγελματιών Πρέβεζας

199