201/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΣΚΑΛΑ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για επαγγελματική χρήση

201/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΣΚΑΛΑ», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, για επαγγελματική χρήση

201