203/2020 Βεβαίωση για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή με άδεια Α΄ τάξεως για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

203/2020 Βεβαίωση για ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή με άδεια Α΄ τάξεως για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

203_2020