205/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 διαγωνισμού <<Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19>>

205/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 διαγωνισμού <<Επισκευή κ΄ συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-19>>

205