205/2020 Καθορισμός αντιτίμου για τη συμμετοχή στα χορευτικά τμήματα του Δήμου Πρέβεζας και τη μισθοδοσία του χοροδιδάσκαλου.

205/2020 Καθορισμός αντιτίμου για τη συμμετοχή στα χορευτικά τμήματα του Δήμου Πρέβεζας και τη μισθοδοσία του χοροδιδάσκαλου.

205_2020