207/2020 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2020) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

207/2020 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2020) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

207_2020