207/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» ,έκτασης 3,5 στρ., Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

207/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» ,έκτασης 3,5 στρ., Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

207