209/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μονολιθίου, Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

209/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Μονολιθίου, Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

209