212/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου, σύμφωνα με την αρ. 9/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

212/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου, σύμφωνα με την αρ. 9/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

212_2020