213/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου & κ. Νικολάου Κασσαβού, σύμφωνα με την αροθμ. 10/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

213/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Γεράσιμου Μπέλλου & κ. Νικολάου Κασσαβού, σύμφωνα με την αροθμ. 10/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

213_2020