214/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος αγροτικής έκτασης προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Λαϊνά, σύμφωνα με την αρ. 11/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

214/2020 Παραχώρηση σε κοινή χρήση και δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος αγροτικής έκτασης προς τον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας κ. Μιχαήλ Λαϊνά, σύμφωνα με την αρ. 11/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

214_2020