215/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καταστήματος στην περιοχή Μαργαρώνα ΟΕΚ Πρέβεζας ΙΙ

215/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καταστήματος στην περιοχή Μαργαρώνα ΟΕΚ Πρέβεζας ΙΙ

215