217/2020 Απευθείας μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Αναστασίου Θεοφάνη” επί των οδών Εθν.Αντίστασης-Θεοφάνους & Βασ.Μπάλκου στην Πρέβεζα , στον Δήμο Πρέβεζας για την στέγαση των υπηρεσιών του.

217/2020 Απευθείας μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Αναστασίου Θεοφάνη” επί των οδών Εθν.Αντίστασης-Θεοφάνους & Βασ.Μπάλκου στην Πρέβεζα , στον Δήμο Πρέβεζας για την στέγαση των υπηρεσιών του.

217_2020