218/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 & No2 διαγωνισμού που αφορά την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων Δ. Πρέβεζας έτους 2018”

218/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 & No2 διαγωνισμού που αφορά την “Προμήθεια φρέσκου γάλακτος εργαζομένων Δ. Πρέβεζας έτους 2018”

218