220/2020 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 7,520 στρ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» Τοπ. Κοιν. Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

220/2020 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 7,520 στρ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» Τοπ. Κοιν. Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

220_2020