221/2020 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 11,602 στρ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» Τοπ. Κοιν. Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

221/2020 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης εμβαδού 11,602 στρ. στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» Τοπ. Κοιν. Ν.Σαμψούντας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

221_2020