224/2018 – Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμοτητας δρόμου προς δεξαμενη Λυγιας και στην θέση Καλαμάκι»

224/2018 – Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμοτητας δρόμου προς δεξαμενη Λυγιας και στην θέση Καλαμάκι»

224