226/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 21,578 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

226/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 21,578 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

226_2020