227/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή τόκων δανείων από Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

227/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή τόκων δανείων από Τ.Π.Κ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

227