232/2020 Έγκριση πρακτικών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το 2020 και ανακήρυξη υποψηφίου αναδόχου.

232/2020 Έγκριση πρακτικών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το 2020 και ανακήρυξη υποψηφίου αναδόχου.

232_2020