23/2019 – Συμψηφισμός υποχρεώσεων μεταξύ των ιδιοκτησιών με Κτημ.Αρ.:010410, Κτημ.Αρ:010357 και του Δήμου Πρέβεζας στην περιοχή “Νοσοκομείου”

23/2019 – Συμψηφισμός υποχρεώσεων μεταξύ των ιδιοκτησιών με Κτημ.Αρ.:010410, Κτημ.Αρ:010357 και του Δήμου Πρέβεζας στην περιοχή “Νοσοκομείου”

23