239/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021.

239/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021.

239