242/2020 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

242/2020 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Σ020 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ »

242_2020