244/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ.

244/2020 Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ.

244_2020