245/2019 – Έγκριση πρακτικού εξέτασης προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης

245/2019 – Έγκριση πρακτικού εξέτασης προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας στα πλαίσια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης

245