245/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

245/2022 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

245