246/2020 Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης του κληροδοτήματος “Καίσαρα Κονεμένου” που βρίσκεται στην θέση “Κονούκλα ” στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας

246/2020 Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης του κληροδοτήματος “Καίσαρα Κονεμένου” που βρίσκεται στην θέση “Κονούκλα ” στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας