247/2020 Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το 2020.

247/2020 Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το 2020.

247_2020