249/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Ζευγαρολίβαδο Τ.Κ Καναλίου, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

249/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση Ζευγαρολίβαδο Τ.Κ Καναλίου, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

249