260/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 48,924 στρ. στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ A’», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

260/2022 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 48,924 στρ. στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ A’», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

260