262/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

262/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης MICROSOFT OFFICE για τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πρέβεζας

262