263/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών τροφίμων Παιδικών Σταθμών -Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

263/2019 – Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης φακέλων τεχνικών προσφορών- ελέγχου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών συμμετοχής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια ειδών τροφίμων Παιδικών Σταθμών -Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας και Δομών ΝΕΔΗΚΕΠ έτους 2019

263