268/2019 – Έγκριση Απολογισμού -Ισολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ.έτους 2018 κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ

268/2019 – Έγκριση Απολογισμού -Ισολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ.έτους 2018 κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ

268