269/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ (πρώην Βάλτος)», Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

269/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ (πρώην Βάλτος)», Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημ.Εν.Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

269