270/2019 – Έγκριση Απολογισμού -Ισολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ.έτους 2018 κληροδοτήματος Αναστάσιου Θεοφάνη

270/2019 – Έγκριση Απολογισμού -Ισολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ.έτους 2018 κληροδοτήματος Αναστάσιου Θεοφάνη

270