273/2019 – Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ.

273/2019 – Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2018 και εισήγηση στο Δ.Σ.

273