277/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης microsoft office για τις υπηρεσιες και τις κοινωνικες δομες του Δήμου Πρέβεζας

277/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αδειών χρήσης microsoft office για τις υπηρεσιες και τις κοινωνικες δομες του Δήμου Πρέβεζας

277