280/2019 – Κατακύρωση δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τοπ.Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

280/2019 – Κατακύρωση δημοπρασιών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη Θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τοπ.Κοιν. Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

280