290/2022 Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού 568/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε

290/2022 Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάργας και Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ , ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού 568/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε

290