291/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΣΝΑ», Τ.Κ Ωρωπού, Δημ.Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για την κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

291/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΧΑΣΝΑ», Τ.Κ Ωρωπού, Δημ.Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για την κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

291