297/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου.

297/2020 Καθορισμός των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και toner για τις υπηρεσίες του Δήμου.

297_2020