298/2020 Παράταση Συμβάσεων-Συμφωνιών Πλαίσιο για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-20»

298/2020 Παράταση Συμβάσεων-Συμφωνιών Πλαίσιο για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2019-20»

298_2020