313/2021 Έγκριση μετακίνησης Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για υπηρεσία εκτός έδρας».

313/2021 Έγκριση μετακίνησης Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για υπηρεσία εκτός έδρας».

313