315/2021 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ04 και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πρέβεζας».

315/2021 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ04 και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πρέβεζας».

315