316/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 30 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΚΟΤΣΙΑ» στην Κοινότητα Βράχου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας,για άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

316/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση 30 τ.μ χρήσης αιγιαλού παραλίας στη θέση«ΚΟΤΣΙΑ» στην Κοινότητα Βράχου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας,για άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

316_2020