318/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ΣΑΜΑΚΙΑ “ στην Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

318/2020 Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση “ΣΑΜΑΚΙΑ “ στην Κοινότητα Μύτικα, Δημ.Εν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

318_2020