318/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος στο Δήμο Πρέβεζας».

318/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της επίσκεψης των μελών του Δ.Σ. του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος στο Δήμο Πρέβεζας».

318