319/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ08 και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την προμήθεια «Συστημάτων Έξυπνης Κινητικότητας, Ευφυούς Γεωργίας, Υποδομών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μέσων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πρέβεζας».

319/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ08 και έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την προμήθεια «Συστημάτων Έξυπνης Κινητικότητας, Ευφυούς Γεωργίας, Υποδομών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μέσων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πρέβεζας».

319